Introducere

Euro Auto Service SRL („Euro Auto Service”, „noi”, „nouă”) se angajează să protejeze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. Această Politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm, folosim și dezvăluim datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului nostru web, al aplicației noastre mobile, al rețelelor de socializare sau al oricărei alte interacțiuni cu noi.

Informații pe care le colectăm

Putem colecta următoarele tipuri de date personale de la dumneavoastră:

 • Informații de contact: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă poștală.
 • Informații despre vehicul: marca, modelul, numărul de înmatriculare, seria de șasiu, kilometrajul.
 • Informații despre service: descrierea problemei, data și ora reparației, costul reparației.
 • Informații de plată: număr de card de credit, data de expirare, codul CVV.
 • Informații de pe dispozitive: adresa IP, tipul de dispozitiv, sistemul de operare, browserul web.

Cum folosim datele dumneavoastră personale

Folosim datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri:

 • Pentru a vă oferi servicii de reparații auto: programări, diagnosticare, reparații, garanții.
 • Pentru a vă contacta: confirmarea programărilor, notificarea cu privire la stadiul reparațiilor, oferte promoționale.
 • Pentru a vă îmbunătăți experiența: personalizarea site-ului web și a aplicației mobile, oferirea de recomandări personalizate.
 • Pentru a respecta obligațiile legale: respectarea legislației fiscale, contabile și a altor reglementări.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale

Putem dezvălui datele dumneavoastră personale către următoarele terțe părți:

 • Furnizori de servicii: parteneri care ne ajută să vă oferim servicii de reparații auto, cum ar fi furnizori de piese de schimb, service-uri auto partenere.
 • Autorități publice: la solicitarea legală a unei autorități competente.

Transferul datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate către țări din afara Uniunii Europene, unde legislația privind protecția datelor poate fi mai puțin strictă. În acest caz, vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt protejate în mod adecvat.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

 • Accesul la date: dreptul de a obține o copie a datelor dumneavoastră personale și informații despre modul în care le prelucrăm.
 • Rectificarea datelor: dreptul de a solicita corectarea datelor dumneavoastră personale dacă sunt inexacte sau incomplete.
 • Ștergerea datelor: dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe.
 • Restricționarea prelucrării: dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe.
 • Opoziția la prelucrare: dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe.
 • Portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și de a le transmite unui alt operator.

Securitatea datelor dumneavoastră personale

Ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, utilizării inadecvate, dezvăluirii, modificării sau distrugerii. Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale.

Modificări ale Politicii de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate poate fi modificată periodic. Vă vom notifica cu privire la orice modificare semnificativă a Politicii de confidențialitate prin e-mail sau prin postarea unei notificări pe site-ul nostru web.